Cung Cấp Bê Tông Tươi(生コンクリートの販売)

Bê Tông Có Độ Lưu Động Cao

Với hệ thống cân đong điện tử, quy trình sản xuất tiêu chuẩn và hệ thống kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng mọi mẻ  đều đồng đều, đúng theo yêu cầu của khách hàng.
Bằng cách chộn thêm các loại phụ gia với tỉ lệ rút ra từ kinh nghiệm lâu nam cho phép tạo ra các loại bê tông có tính năng vượt trội như Khả năng chống thấm, ninh kết nhanh hoặc mác siêu cao.

Chủng loại hàng hoá Độ sụt Đơn vị tính Tiêu chuẩn
 Bê tông tươi  Mác 150 12±2 M3  Đá 1×2
Bê tông tươi  Mác 200 12±2 M3  Đá 1×2
Bê tông tươi  Mác 250 12±2 M3  Đá 1×2
Bê tông tươi  Mác 300 12±2 M3  Đá 1×2
Bê tông tươi  Mác 350 12±2 M3  Đá 1×2
Bê tông tươi  Mác 400 12±2 M3  Đá 1×2
Bê tông tươi  Mác 450 12±2 M3  Đá 1×2
Bê tông tươi  Mác 500 12±2 M3  Đá 1×2